6.jpg (50853 bytes)Firma ZEDEK-MODEL vznikla v roce 1990. Majitelem podniku, jeho manažerem, konstruktérem a dílovedoucím v jedné osobě je Antonín Zedek. Leteckému modelářství propadl už v chlapeckých létech a zůstal mu věrný doposud. O intenzitě tohoto vztahu svědčí skutečnost, že v modelářství svými schopnostmi, cílevědomostí, zaujetím a tvrdou prací získal řadu úspěchů na soutěžích. Mnoho let byl československým reperezentantem v kategoriích upoutaných maket, RC maket a RC akrobatických modelů. V roce 1990 toho o podnikání mnoho nevěděl, začínal téměř bez ničeho a dopouštěl se mnoha chyb. Bylo ale nadšení a velká chuť dělat to, co vždy chtěl a konečně i mohl.

Hned od počátku se zaměřil na výrobu velkých modelů a doplňků k nim. Právě v této oblasti má nejvíce zkušeností a ty se snaží uplatňovat i v dnešní době. To, že vyrábí makety není žádná náhoda ani shoda okolností. Líbí se mu, protože má rád, když model jak na zemi, tak v letu připomíná velké letadlo. Současná technologie používaná ve výrobě je stále závislá na ručním zpracování, což se promítá v ceně sice kvalitního, ale drahého výrobku. Jistě však bude vynaloženo mnoho úsilí, aby tomu tak do budoucna nebylo.

Pan Antonín Zedek dodává zboží především menším firmám zaměřeným na modely poměrně speciální, vyráběné v malých sériích. Snaží se reagovat i na zvláštní požadavky zákazníků, na různé úpravy, doplňky atp.


ZEDEK - MODEL, Bohdíkovská 11, 787 01 Šumperk, Czech Republic